פרופ' נעם ניסן

דיקן ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב
02-5494551
noam@cs.huji.ac.il