ניהול מוסדות ללא כוונת רווח , לימודי מוסמך בגיל הרך

שולי לוי
02-5880452
swm@savion.huji.ac.il