נטע וייס

מנהלת הרשות לתלמידי מחקר
02-6584742
netaz@savion.huji.ac.il