מנהל עסקים

מאיה דגן-אשכנזי
02-5881698
mayaas@savion.huji.ac.il