מירית סתיו-מבורך

ראש המינהל האקדמי
02-5882917
mirits@savion.huji.ac.il