פרופ' מיכאל סיגל

דיקן הפקולטה למדעי הרוח
02-5883510
michael.segal@mail.huji.ac.il