מיטל שטיין

פקולטה למדעי החברה
‎02-5883002‏
meitalo@savion.huji.ac.il