מאיר בינג

סמנכ"ל כספים
02-5881900
meirbing@savion.huji.ac.il