ישי פרנקל

סגן נשיא ומנכ"ל
02-5882907
humancal@savion.huji.ac.il