יוסי גל

סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים
02-5882804
yossiga@savion.huji.ac.il