יוסי גל

סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים
02-5882804
yossigal@savion.huji.ac.il