יואב אטיאס

ראש אגף חירום וביטחון
02-5882018
yoava@savion.huji.ac.il