זהר מרקוביץ

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה
‎08-9489296‏
zoharm@savion.huji.ac.il