החוג לביוטכנולוגיה

מרגלית פינגרהוט
02-6586006
margalitf@savion.huji.ac.il