דקלה סואאה

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב
02-5494613
diklaso@savion.huji.ac.il