פרופ' דפנה לוינסון-זמיר

דיקן הפקולטה למשפטים
02-5882577
Daphna.Lewinsohn-Zamir@mail.huji.ac.il