פרופ' דינה בן יהודה

דיקן הפקולטה לרפואה
02-6776744
Dbyehuda@hadassah.org.il