דותן זיידל

סמנכ"ל משאבי אנוש
02-5883299
dotanz@savion.huji.ac.il