גנומיקה וביואינפורמטיקה

חנה מרגלית
02-6758614
hanahm@md.huji.ac.il