ג'ין טרנר

מנהלת הרשות לבינלאומיות
02-5881914
janet@savion.huji.ac.il