פרופ' גיא הרפז

דיקן הסטודנטים
02-5882561
Guy.harpaz@mail.huji.ac.il