פרופ' משה טטר

מנהל ביה"ס לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס
02-5882040
moshe.tatar@mail.huji.ac.il