פרופ' אסף פרידלר

דיקן הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
02-6585355
assaf.friedler@mail.huji.ac.il