פרופ' ברטה לבבי-סיוון

סגנית רקטור
08-9489988
berta.sivan@mail.huji.ac.il