פרופ' בני חפץ

דיקן הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה
08-9489384
benny.chefetz@mail.huji.ac.il