ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

חגית יער-און
02-5494504
hagity@savion.huji.ac.il