אשר רוטקופ

ראש אגף למחשוב
02-6584218
asherr@savion.huji.ac.il