ד"ר אפרת פיין

הפקולטה למשפטים
‎02-5882511‏
efratf@savion.huji.ac.il