פרופ' לילך שגיב

סגן רקטור
02-5882920
lilach.sagiv @mail.huji.ac.il