אנדרי יאנק

ביה"ס לוטרינריה
03-9688502
andreii@savion.huji.ac.il