ד"ר אלברט גרינשפון

הפקולטה לרפואה
545615563
Albert.Grinshpun@mail.huji.ac.il