איילת ארז

ראש אגף מנהל סטודנטים
02-5881343
ayelete@savion.huji.ac.il