פרופ' אורון שגריר

סגן נשיא לבינלאומיות
02-5880285
shagrir@cc.huji.ac.il