ד"ר אוסנת כהן

מנהלת האוניברסיטה העברית לנוער
02-6586116
osnatc@savion.huji.ac.il