פרופ' אהרון פלמון

דיקן הפקולטה לרפואת שיניים
02-6758595
aharonp@ekmd.huji.ac.il