פרופ' אבי דומב

מנהל ביה"ס לרוקחות
02-675750
avid@ekmd.huji.ac.il