חיפוש אנשים ובעלי תפקידים

תפקיד / יחידה שם פרטי התקשרות
מנהל תחום פרמקולוגיה

הפקולטה לרפואה, ביה"ס לרוקחות

פרופ' אבי פריאל

026757299

avi.priel@mail.huji.ac.il

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

ד"ר אבי צדקה

vhasadka@volcani.agri.gov.il

ד"ר אבי צפריר

0508573805

ראש תכנית הלימודים לתלמידי מחקר

ביה"ס למינהל עסקים

פרופ' אבי קלוגר

025881009

avik@savion.huji.ac.il

אגף כספים - )פנסיה(

פרופ' ( אמריטוס ) אבי רביצקי

Avi.Ravitzky@mail.huji.ac.il

אבי רובינשטיין

Avi.Rubinstein@mail.huji.ac.il

הפקולטה לרפואה

אבי שינה

Avi.Shina@mail.huji.ac.il

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, המחלקה לכלכלה חקלאית ומינהל

פרופ' אבי שמחון

025883237

asimhon@mail.huji.ac.il

הפקולטה לרפואת שיניים, המכון למדעי רפואת השיניים

פרופ' אבי-חי חובב

026758802

avihaih@ekmd.huji.ac.il

אבי-רם צורף

avi-ram@vanleer.org.il