מלגות בחוג למוסיקולוגיה | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

מלגות בחוג למוסיקולוגיה

14/08/2017

 

מלגות בחוג למוסיקולוגיה לסטודנטים חדשים (בעדיפות לתלמידים המשלבים לימודים באקדמיה למוזיקה בי-ם). 
שכ״ל לימוד אוניברסיטאי לשנה הראשונה עלינו!
מעוניינים? כתבו ליועץ החוג ד״ר אסף שלג shelleg.assaf@mail.huji.ac.il,
או ראש החוג ד״ר יוסי מורי  yossi.maurey@mail.huji.ac.il.
 
תאריך אחרון להגשת מועמדות הוא 15.9.2017
 
 
תמונת כתבת חדשות 
מלגות בחוג למוסיקולוגיה