תוכניות לימוד ומחקר

תוכניות לימוד

 

 

האוניברסיטה העברית מציעה מגוון רחב של מסלולי לימוד ירוקים:

התכנית ללימודי הסביבה של הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע מאפשרת התבוננות רב תחומית בתהליכים המעצבים את הסביבה שבה אנו חיים וביחסי הגומלין בינה לבין האדם. התכנית מציעה מגוון ייחודי של מסלולי לימודים לבוגר המשלבים בין לימודי מדעי הסביבה ללימודים בחוג נוסף כמו גם מסלולי לימוד מחקריים לתואר מוסמך ודוקטור. 

בית הספר המתקדם ללימודי הסביבה נועד להכשיר את מיטב החוקרים ואנשי המעש בתחומי הסביבה ולהקנות להם כלים להתמודדות עם סוגיות בין-תחומיות ובין-לאומיות. בית הספר מציע שלוש תכניות לתואר שני – מדעי הסביבה בפקולטה למדעי הטבע; איכות הסביבה ומשאבי הטבע בפקולטה לחקלאות; ניהול תכנון ומדיניות הסביבה בפקולטה למדעי החברה – ותכנית לימוד לתלמידי תואר דוקטור.

לימודי פיתוח בינלאומי (גלוקאל): תכנית לימודים חדשנית שנועדה להקנות התמחות בתחומים הקשורים לפיתוח קהילות מקומיות במדינות העולם השלישי. התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון בעלי תפיסה גלובלית וראייה מקומית כאחד. התכנית משלבת ידע תאורטי עם ניסיון מעשי ומציעה הזדמנות ייחודית לרכוש ניסיון במאמצי הפיתוח בעולם. התוכנית נלמדת בשפה האנגלית בפקולטה למדעי החברה.

מדעי התזונה: בית הספר למדעי התזונה (מאז 1969) בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה' סמית מציע לימודים לתואר בוגר ומוסמך. בית הספר נועד לקדם את המחקר ולהכשיר מדעני תזונה.

לימודים עירוניים: המכון ללימודים עירוניים ואזוריים מציע תכנית לימודים לתואר מוסמך שנועדה להקנות כלים שיטות מחקר וידע ולהכשיר לתכנון עירוני ואזורי. 

מדעי האטמוספרה: תכנית זו במכון למדעי כדור הארץ נועדה להקנות כלים להבנת התהליכים הקובעים את מערכות האקלים והשינויים המתחוללים בהן. בנושאים הנלמדים: חישה מרחוק, פיסיקת העננים והגשם, שינויים אקלימיים והדינמיקה של האוויר.

מדעי הקרקע והמים: במחלקה זו בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה' סמית נלמדת ונחקרת המערכת הסביבתית של הקרקע, המים והאטמוספֵרה בדגש על בית הגידול של הצמח.  שני מרכזי מחקר במחלקה: מרכז סיגרם למדעי הקרקע והמים ומרכז ליאו פיקרד לחקר מי תהום.

הידרולוגיה ומשאבי מים: תוכנית לימודים המשותפת לפקולטאות למדעי הטבע, החברה, והחקלאות, המזון והסביבה, נועדה להכשיר אנשי מדע ומקצוע שידעו להתמודד עם הבעיות בתחום זה שהולכות ומחריפות בארץ ובעולם. 

אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות: המחקר במחלקה מאוחד סביב שני צירים מרכזיים:

א.  תהליכים אבולוציוניים במגוון רמות ארגון ביולוגי החל בקוד הגנטי, גנים ומולקולות, המשך במבנה הגוף והרקמות וכלה באינטראקציות התנהגותיות וחברתיות בין פרטים. 

ב.  מגוון יחסי הגומלין בין אורגאניזמים שונים ובין האורגאניזמים לסביבתם תוך ניסיון להבין כיצד האינטראקציות הללו מעצבות את האבולוציה, השפעה, השכיחות והתפוצה של האורגאניזמים השונים, ואת המבנה והדינאמיקה של אוכלוסיות, חברות אקולוגיות, אקוסיסטמות והביוספרה בכללותה.

מדעי הצמח והסביבה: מחלקתנו חוקרת את יחסי הגומלין בין צמחים ומיקרובים לבין סביבתם. מחקרים שונים עוסקים בהשפעות חיוביות ושליליות של תנאי עקה ביוטיים (מחוללי מחלות, סימביוזה) ותנאי עקה אביוטיים (טמפרטורה, מליחות, חמצון) על צמחים ומיקרובים, ותפקידם בהסתגלות אורגאניזמים לתנאים סביבתיים מנוגדים. 

אוקייאנוגרפיה:  החוג מציע לסטודנטים מצטיינים בפיזיקה, כימיה, מדעי החיים והנדסה הזדמנויות מחקר לתארים מתקדמים באוקיאנוגרפיה פיזיקלית, כימית, ביולוגית, וגיאופיזית, תוך שימוש בשיטות תיאורטיות, נסיוניות ועבודת שדה. הזדמנויות המחקר כוללות מחקר תחומי ורב-תחומי.