השתתפות עובדים וסטודנטים במצעד האקלים 2021

27 פברואר, 2022

ב-29.10.21 נערך מצעד האקלים הארצי שנועד לקדם את הדרישה למען חיים ועתיד טוב יותר עבורנו, עבור הדורות הבאים וכלל החיים על כדור הארץ.

בשנה זו, כמו בשנים קודמות, האוניברסיטה ארגנה משלחת המורכבת מסטודנטים ומעובדים מהסגל המנהלי והאקדמי לייצג את המוסד במצעד זה.