הגשת מועמדות לתוכנית

שלב 1 - הגשת מועמדות לתוכנית

מועד הגשת מועמדות

עם תחילת שנת הלימודים האקדמית, הרשות לבינלאומיות מפרסמת את הקול הקורא לתוכנית חילופי סטודנטים. לאחר פרסום קול הקורא, על הסטודנטים לבחור את שלושת המוסדות המועדפים עליהם לחילופים, ולהגיש מועמדות באמצעות המערכת המקוונת (Mobility-Online)
הגשת המועמדות לתוכנית נסגרת לאחר כחודש ממועד הפרסום. בתום תקופת ההגשת המועמדות, הבקשות מועברות יועברו  לשיפוט אקדמי ומנהלי.

איך מגישים מועמדות ומה להכין מראש

לאחר הגשת המועמדות הראשונית וקבלת אישור מהאוניברסיטה העברית, ניתן להמשיך בתהליך הגשת המועמדות מול המוסד המארח בהתאם לשיבוץ הוועדההגשת המועדות הינה מקוונת ובשפה האנגלית. הטופס כולל פרטים אישיים, בחירה של שלושה מוסדות בחו"ל לפי סדר עדיפויות, ובחירה של חמישה קורסים בכל אחד מהמוסדות. (רשימת הקורסים משמשת כתוכנית לימודים ראשונית בלבד, לצורך שיפוט ובדיקת ההתאמה ללימודים בחו"ל. בשלב זה, אין צורך לקבל אישור מראש מהיועצים על הקורסים.

לרשותכם דף הנחיות למילוי טופס הגשת המועמדות במערכת המקוונת.

להגשת המועמדות יש לצרף את המסמכים הבאים

  1. קורות חיים (באנגלית) 
  2. גיליונות ציונים בעברית ובאנגלית

בעברית - כולל ממוצע, מכל שנות הלימודים באוניברסיטה, ובכל התארים. ניתן להשיג אישור זה ממערכת המידע האישי)
באנגלית - גיליון ציונים רשמי ממזכירות הפקולטה

  1. מכתב מוטיבציה נפרד לכל מוסד מבוקש (באנגלית): יש לתאר את הסיבות לבחירת המוסד המיועד, תוך התייחסות לקשר בין תוכניות הלימודים המוצעות באותו מוסד לבין הלימודים האקדמיים הנוכחיים ו/או העתידיים, ולקורסים שצוינו בטופס הבקשה בפורטלMobility Online, לימודי שפה ו/או רב תרבותיות.
  2. סטודנטים בתואר מוסמך ודוקטורט: מכתב המלצה באנגלית (אחד לפחות) ממרצה באוניברסיטה. המכתב צריך להיות מופנה ל
    "To Whom It May Concern"
    מוגש ישירות על ידי הממליצים לפי המנגנון המתואר באתר.
  3. במוסדות בהם שפת ההוראה אינה אנגלית, ידיעת שפת ההוראה המקומית היא תנאי מוקדם לקבלה לתוכנית. יש לפנות ליחידה ללימודי שפות בפקולטה למדעי הרוח לקבלת אישור ידיעת שפה כנדרש.

חשוב לזכור

בקשות שתוגשנה באיחור או לא במלואן לא יועברו לוועדת השיפוט.
לשאלות טכניות לגבי הרישום המקוון, ניתן לפנותל:  liatg@savion.huji.ac.il או דניאלה פקטורוביץ' outgoing@savion.huji.ac.il – ליעדים מחוץ לאירופה 

תהליך השיפוט

עמידה בתנאים המפורסמים בהגשת מועמדות אין פירושה קבלה אוטומטית לתוכנית החילופים!
לאחר סגירת הקול קורא, הבקשות תועברנה לוועדת שיפוט פקולטטית/אוניברסיטאית לתהליך הערכה ושיפוט. חודשיים מסגירת הקול הקורא יתקבלו החלטות השיפוט, ומכתבי קבלה או דחייה יישלחו למגישים.