קמפוס ירוק

img

 

גם אתם חושבים ירוק? קראו על קיימות, מחזור, חסכון ותיעול אנרגיה, תעבורה ירוקה ועוד ברחבי האוניברסיטה. 

האוניברסיטה העברית מניפה גבוה את הדגל הירוק!

שיווי המשקל של המערכת האקולוגית העולמית נוצר במשך מיליוני שנים. אבל בשנים האחרונות קיימת סכנה ממשית ששיווי המשקל העדין הזה יופר.
בפנינו עומדות סכנות גדולות ואתגרים רבים. אנחנו אולי הדור האחרון  שיכול לצמצם במידה משמעותית את ההשפעה ההרסנית שלנו על הסביבה, ולעצור את הרס כדור הארץ. 

מה צריך לעשות כדי שזה יקרה? לפתח מודעות לנושא הסביבתי, לקחת אחריות ולהפחית את הנזק לסביבה בכל התחומים.

האוניברסיטה העברית מייחסת חשיבות רבה לתחום הקיימות מתוך הבנה שהוא עשוי להשפיע במידה ניכרת על כל אחד ואחת מאיתנו וכמובן גם על הדורות הבאים.
לצורך כך הוקמה מועצה ירוקה שפועלת לקדם את הנושא הסביבתי ואתם מוזמנים להיות שותפים לעשייה הסביבתית.

 

הצהרת האוניברסיטה לגבי מחוייבות סביבתיתחברי המועצה הירוקה:

פרופ' נדב כ"ץ, המחלקה לפיסיקה - יו"ר המועצה
דר' מני נוימן, מנהל הגן הבוטני, אגף בינוי ותשתיות
גב' דקלה סואאה, דיקן משנה, ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב
עו"ד ענת טל, סגנית היועצת המשפטית
מר שלום רווח, סמנכ"ל וראש אגף בינוי ותשתיות
מר אייל באשר, המחלקה לבטיחות, גהות ואיכות הסביבה, רכז המועצה

יצירת קשר:
greencampus@savion.huji.ac.il

מה כבר נעשה באוניברסיטה: