‏פורסמה רשימת הסטודנטים הזוכים בהגרלת הפרסים - סקר שביעות הרצון מההוראה, סמסטר ב' תשפ''א

25 יולי, 2021
‏פורסמה רשימת הסטודנטים הזוכים בהגרלת הפרסים - סקר שביעות הרצון מההוראה, סמסטר ב' תשפ''א
ראו את הרשימה כאן