תכנית מלגות הצטיינות לחוקרי בתר-דוקטורט זרים בישראל

7 יוני, 2022
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, The Israel Academy of Sciences and Humanities

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מודיעה על המחזור השישי של תכנית מלגות הצטיינות לחוקרי בתר-דוקטורט זרים בישראל ((Excellence Fellowship Program for International Postdoctoral Scholars.

במסגרת התכנית, יוענקו עד 20 מלגות בתר-דוקטורט, כל אחת לתקופה של שנתיים, לחוקרים צעירים מצטיינים מכל תחומי הידע.

גובה המלגה: 160,000 ₪ (~$47,000)  פר שנה

מודל מימון:

  • בתחום ה-STEM האקדמיה תממן מחצית מהסכום והחוקר/ת המארח/ת י/תעניק למלגאי/ת את המחצית השנייה לפחות כסכום תואם (real matching).
  • במדעי הרוח והחברה האקדמיה תממן שלושת רבעים מהסכום והחוקר/ת המארח/ת י/תעניק למלגאי/ת את הרבע הנותר לפחות כסכום תואם (real matching).

האוניברסיטה לא תגבה תקורה מהמלגות, והחוקרים אף מוזמנים להגדיל את סכום המלגה לסכום שיעלה במידה בולטת על זה של מלגת הבתר-דוקטורט הסטנדרטית כדי להדגיש את מצוינות הזוכים.

מועד אחרון להגשה מלאה: 1 באוקטובר 2022
 

הגשה: ישירה מאת המועמד לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, לידי גב' בת-שבע שור, לכתובת:  ForeignPostdoc@academy.ac.il.

הועדה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תבחר את הזוכים על בסיס הצטיינות בלבד, עד ה-15.01.2023.

למידע נוסף ובירורים:

אודה לכם על הפצת הקול קורא וטופס ההרשמה בהקדם האפשרי לכלל הסגל שלכם.

להזכירכם, פורסמו גם קולות הקוראים של עזריאלי ופולברייט לחוקרי בתר-דוקטורט מצטיינים. למידע נוסף ראו כאן