קול קורא - רכז/ת חבר הנאמנים והוועד הפועל - לשכת נשיא האוניברסיטה