קול קורא - וויתור ימי חופשה - משבר קורונה

אפריל 27, 2020

מצ"ב קול קורא בנושא וויתור (תרומת) ימי חופשה לסיוע בהתמודדות עם השלכות משבר הקורונה על העובדים המנהליים