פורסמו הזוכים בהגרלת הפרסים - סקר שביעות הרצון מההוראה - תשפ''א