סיור במפעל "גרניט"

27 פברואר, 2022

נערך סיור מקצועי באתר מפעל "גרינט" בעטרות,  מפעל שמבצע איסוף, הפרדה וטיפול בפסולת של אזור ירושלים.

בסיור השתתפו דיקני משנה וחברי מועצה ירוקה ומטרתו היתה ללמוד לעומק את נושא ההפרדה והטיפול בפסולת במפעל.

הטריגר לסיור היה העובדה שפחות ופחות מתקני מיחזור נראו בקמפוסים ובירושלים.

בסיור ניתן היה להבין שהפסולת ממוינת במפעל גם כשהיא מגיע במרוכז, וכל פריט נאסף לפי הסוג והחומר ומועבר למיחזור.

שאריות הפסולת מועברות לשריפה ליצירת אנרגיה (בתהליך  סביבתי עם סינון תוצרי השריפה)

רק הפסולת שאינה ראויה למיחזור או שריפה נטמנת.