מכרז פנימי למשרת רכז/ת כח אדם ושכר- אגף משאבי אנוש