מכרז פנימי חוזר למשרת עוזר/ת למינויים והעלאות-הפקולטה לחקלאות