מחקר חדש: אנשים המתמודדים עם הפרעה טורדנית-כפייתית סובלים יותר במהלך משבר הקורונה?

18 נובמבר, 2020
ocd. credit-engin akyurt, unsplash

ocd. credit-engin akyurt, unsplash

עם פרוץ מגפת הקורונה התפרסמו בעיתונות ובספרות המקצועית מספר מאמרי דעה אשר חזו כי אנשים המתמודדים עם הפרעה טורדנית-כפייתית (OCD) יחוו קשיים רבים יותר בהשוואה לאוכלוסייה הכללית ויחושו החמרה סימפטומטית משמעותית במהלך המשבר. למשל, מאמר אשר פורסם במרץ 2020 בעיתון הגרדיאן חזה עליה חדה הן במספר המאובחנים עם OCD והן בחומרת הסימפטומים של המתמודדים עם OCD בעקבות המשבר. תחזיות אלו התבססו על העובדה כי חלק מהמתמודדים עם OCD עסוקים באופן כפייתי בתכנים של זיהום וניקיון, ולכן ניבאו כי מגיפה עולמית תעורר את המצוקה הקשורה לזיהום ותגביר את הצורך שלהם בניקיון. מחקר שנערך לאחרונה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בתקופת הסגר הכללי שהוטל בעקבות התפרצות הקורונה במהלך אפריל 2020 בחן טענות אלו באופן מדעי

דר אייל קלנטרוףהמחקר נערך בהובלת ד"ר אייל קלנטרוף, פרופ' יונתן הפרט והדוקטורנטים הדר נפתלוביץ' ורן ליטמן, ופורסם בכתב העת "Psychiatry And Clinical Neurosciences". במחקר לקחו חלק 65 מתמודדים עם OCD. משתתפי המחקר תיארו בסקר מקוון את עוצמת תסמיני ה-OCD שלהם וגם את סוג התסמינים איתם הם מתמודדים (כגון תסמיני זיהום, סדר, מוסריות, וכד'). הם התבקשו גם לתאר כיצד הושפעו תסמיני ה-OCD שלהם במהלך השבועיים האחרונים - האם הם החמירו, השתפרו, או נותרו ללא שינוי. לבסוף, המשתתפים התבקשו לתאר מאפיינים נוספים שחוו, כגון האם הם חשים תחושות של לחץ, חרדה או דיכאון בעקבות משבר הקורונה.

מהמחקר עלו שני ממצאים בולטים. ראשית, מספר המשתתפים שדיווחו על החמרה בסימפטומים היה זהה למספר המשתתפים שדיווחו על הטבה בסימפטומים, ודומה למספר המשתתפים שדיווחו על חוסר שינוי בסימפטומים (21, 21 ו- 23 בהתאמה) - כך שלמעשה רוב המשתתפים לא חוו החרפה סימפטומטית. חלוקה זו לשלושה חלקים שווים נותרה גם כאשר המשתתפים חולקו לפי סוג התסמינים איתם הם מתמודדים (זיהום, סדר, ועוד). הדבר מעניין ומפתיע במיוחד אצל משתתפים עם סימפטומים שסובבים סביב זיהום, כך שאפילו באוכלוסייה זו רוב המשתתפים לא חוו החמרה סימפטומטית.

Ran LITTMAN | Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem | HUJI | Department  of Psychologyשנית, משתתפי המחקר ענו על סדרת שאלות במטרה להבין מהם המאפיינים הייחודיים של מתמודדים עם OCD שכן חוו החמרה סימפטומטית. בין היתר, נבדקו משתנים כמו גיל, מגדר, מידת הדיכאון, מידת החרדה ומידת הלחץ שחווים המשתתפים. שני המאפיינים היחידים שניבאו החמרה סימפטומטית הם מידת החרדה ומידת הלחץ של המשתתפים – כלומר, ככל שהמשתתף חווה יותר לחץ ויותר חרדה במהלך משבר הקורונה, כך הוא היה צפוי לחוות החמרה בסימפטומים של ה-OCD. "אלא שחשוב להבין כי חרדה ולחץ אינם מאפיינים ייחודיים של OCD, וגם אנשים שאינם סובלים מהפרעות כלשהן חווים בממוצע יותר לחץ וחרדה המלוות בתסמינים שונים בעקבות המשבר הנוכחי. אצל אנשים המתמודדים עם OCD, העלייה בחרדה ובלחץ לוותה בהחמרה בתסמיני ה-OCD ", מסבירים החוקרים.

ממצאי המחקר מצביעים על כך כי לא כל אדם שמתמודד עם OCD, ואפילו עם OCD הממוקד בתכנים של זיהום וניקיון, יחווה החמרה סימפטומטית לנוכח מציאות בה מגיפה עולמית אכן מהווה איום בריאותי ממשי ומצריכה הקפדה יתרה על כללי היגיינה וניקיון. ממצאים אלו הם מפתיעים נוכח התחזיות הקודרות שנשמעו לגבי חולי OCD, אשר משבר הקורונה אמור היה על פניו להוות את התגשמות חששותיהם הכבדים ביותר.

פרופ' יונתן הפרטהסתירה בין התחזיות לבין ממצאי המחקר הינה מפתיעה פחות בקרב חלק מן המתמודדים עם OCD וכן עבור חלק מחוקרי ההפרעה והמטפלים בה. בשונה מן התמונה הסטריאוטיפית של אדם אשר עסוק ללא הרף בפעולות ניקיון, החוויה של רבים מן המתמודדים עם OCD הינה חוויה מורכבת וסובייקטיבית. מתמודדים עם OCD חווים לא פעם תחושות מצוקה וצורך לבצע טקסים כפייתיים בתגובה לטריגרים בעלי רלוונטיות אישית עבורם, ולאו דווקא בתגובה לטריגרים מציאותיים. למשל, הצורך לבצע פעולת ניקיון כפייתית עלול להתעורר בצורה חזקה בעקבות מחשבה שעלתה בראשו של אדם לפיה הוא מזוהם, אך לא להתעורר כלל למראה ערמת זבל ברחוב או בשל התפרצות של מגיפה עולמית. מאפיינים אלו של הפרעת ה-OCD עשויים להסביר, לפחות באופן חלקי, מדוע רובם של משתתפי המחקר לא חווה החרפה סימפטומטית למרות השינוי הגדול שאירע במציאות האובייקטיבית. עם זאת, מאחר והקשרים בין OCD להשפעות מגפת הקורונה טרם נחקרו דים, יש צורך במחקרים נוספים אשר יבחנו את ההשפעות ארוכות הטווח של המשבר על חולי OCD וכן את השפעתם של גורמים רלוונטיים נוספים שטרם נבדקו. 

"הממצאים מתכתבים היטב גם עם החוויות שלנו כקלינאים המטפלים בחולי OCD", מסכמים החוקרים. "בחודשים הארוכים מאז פרוץ משבר הקורונה, רובם המכריע של המטופלים עם OCD המשיכו להגיע למפגשים בקליניקה על אף שניתנה להם האפשרות לעבור לפגישות אונליין, המשיכו להיות עסוקים באותם תכנים שבהם הם נוטים להתעסק בצורה כפייתית, ובאופן כללי כמעט ולא היו מוטרדים בשל היבטיו השונים של משבר הקורונה. אם להשתמש במילותיו של אחד ממטופלינו בתשובה לשאלה כיצד הוא מתמודד עם המשבר: 'בשמחה רבה הייתי נדבק בקורונה אם זה רק היה מפסיק לי את המחשבות שלא עוזבות אותי לרגע'".

לטענת החוקרים, ממצאים אלו מלמדים גם על החשיבות של הבנת קשייהם הייחודיים של מתמודדים עם OCD במסגרת טיפול נפשי ותוך הימנעות משימוש בהנחות סטריאוטיפיות אודות ההתמודדות שלהם עם טריגרים חיצוניים בכלל ובשעת משבר הקורונה בפרט

Hadar Naftalovichלפרסום המדעי: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pcn.13152 

פרסומים בתקשורת

כאן - https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18953

הידען - https://www.hayadan.org.il/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%...

יתד נאמן - https://www.ifatmediasite.com/CustomerMedia/S_ShowItem.aspx?FromMail=tru...